Privacy Policy

Privacy Policy van Webdesignkampioen

Op deze pagina willen wij onze cliënten uitvoerig voorlichten over de aard en omvang van het gebruik van persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering. Hieronder leest u, welke informatie in onze database wordt vastgelegd en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Verzameling, verwerking en doorsturen van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden door Webdesignkampioen alleen ingewonnen, wanneer u rechtstreeks in contact met ons treedt, bijvoorbeeld bij een bestelling van een product. Alle in dit kader benodigde persoon gerelateerde data worden uitsluitend ter waarborging van de eigen zakelijke belangen ten aanzien van advisering en begeleiding van onze cliënten en geïnteresseerden of ten behoeve van contractsluiting ingewonnen, verwerkt en benut. Uw gegevens worden conform de geldende Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming vertrouwelijk behandeld en niet aan derden, noch voor commerciële, noch voor niet-commerciële doeleinden, doorgegeven.
Voor domeinregistraties geven wij bepaalde persoon gerelateerde data door aan de registrators en de registratie-instanties. Deze data worden in de databases van de registratie-instanties vastgelegd en zijn bedoeld voor publicatie in de door een ieder oproepbare Whois-databases.

Cookie Gebruik

Cookies: Op verschillende plaatsen van onze website gebruiken wij cookies.
Cookies zijn kleine identificatiecodes, die een server opslaat op de eindapparatuur waarmee u gebruik maakt van onze website of onze diensten. Ze bevatten informatie die kan worden opgeroepen bij een bezoek aan onze diensten en maken zo een efficiënter en beter gebruik van ons aanbod mogelijk.
De cookies dienen ter verbetering van onze diensten en het gebruik van bepaalde features. Zo kan bv. de bestelprocedure van onze website uitsluitend met behulp van cookies mogelijk worden gemaakt, bovendien worden cookies onder andere ook gebruikt om statistische gegevens over onze website te verzamelen, bijvoorbeeld over het aantal bezoekers.
Op geen enkel moment echter identificeren de op uw eindapparatuur geplaatste cookies de gebruiker zelf. Ze identificeren uitsluitend het gebruikte apparaat. Toewijzing van de door cookies opgeslagen informatie aan eventueel door u bij ons opgeslagen personen gerelateerde gegevens vindt niet plaats.
U kunt uw browser zo instellen, dat hij u voor het plaatsen van cookies informeert of het plaatsen van cookies blokkeert. Onder omstandigheden kunt u dan bepaalde functies van onze website niet gebruiken.

Inzage, Correctie en Bewaartermijnen

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U schrijven kunt u sturen naar onderstaand adres:
Webdesignkampioen
Raadhuisplein 1A
5388 GM Nistelrode
U persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is. Na opzegging van de lease overeenkomst bewaren wij u gegevens nog maximaal een jaar. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht om deze privacy statement aan te passen indien nodig. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Scroll Up
Plaats uw naam
Plaats uw email
Plaats uw bericht
Vul de verplichte velden in
Bedankt voor uw bericht